Dobre praktyki PR

Jesteśmy członkiem Związku Firm Public Relations, organizacji reprezentującej branżę profesjonalnych usług Public Relations w Polsce. ZFPR należy do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO) oraz Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Obrazek

 

Jako członek ZFPR przestrzegamy zasad i standardów świadczenia usług PR zgodnie z zapisami Kodeksu Etyki PR oraz Kodeksu Dobrych Praktyk ZFPR.