Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod podanym numerem telefonu i adresami email. Czekamy na kontakt.

tel. +48 602 355 201
fax. +48 602 296 006
e-mail: mcc[at]mcconsultants.pl, przetargi[at]mcconsultants.pl

 

Marketing & Communications Consultants Sp. z o. o.
ul. Warszawska 6/32; 15-063 Białystok

Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000444102, NIP: 521-365-26-92, Regon: 146461630

Kapitał zakładowy: 200 000 złotych

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w formularzu kontaktowym, przez Administratora, którym jest spółka Marketing & Communications Consultants Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Warszawska 6/32 15-063 Białystok, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora moich danych i przysługujących mi uprawnień z tym związanych zawarte są w Polityce Prywatności.